ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับงานสวน
Lawn Fertilizer

ปุ๋ยหมักทั้งสามสูตรนั้นสามารถผลิตให้มีขนาด 5 มม. และจึงเหมาะกับการใช้งานในสวน

ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับงานสวนนั้นจะผลิตเมื่อมีการสั่งเท่านั้น (ขั้นต่ำ 600 กิโลกรัม) และสามารถจัดส่งให้แก่ลูกค้าภายใน 72 ชั่วโมงหลังได้รับการสั่งซื้อ

มีการคิดค่าบริการเพิ่ม 1.25บาทต่อกิโลกรัม เราจะบรรจุในถุงขนาด 20 กิโลกรัมซึ่งเป็นถุงที่นำมาใช้ซ้ำ